پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی چرامالیات بدهیم چرافرهنگ مالیاتی  دادخواهی مالیاتی چالش های مالیاتی فریضه ای بنام مالیات بدانید و بدانیم مالیاتی دغدغه ای بنام فرار مالیاتی بازار و دغدغه ای بنام مالیات معافیت های 17گانه مالیاتی یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا بهترین راهکارهای کسب مالیات  فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟  سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟  گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟ مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی  عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،پرواضح است یکى ازمحورهاى اصلى در اجراى تحول اقتصادى کشور، موضوع تحول در نظام مالیاتى کشور است.علاوه برآن پایه گذارى جدى نظام مالیاتى کشور ضرورتى اساسى در ایجاد فرصت هاى جدى براى مدیریت اقتصادى کشور است تا با آن بتوان هدایت اقتصاد کشور را به درستى انجام داد.

بااجراى نظام مالیاتى مناسب مى توان با شرایط مطلوب ترى به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادى کشور ونیز به گسترش بخش سلامت دست زده و از ایجاد شکاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن ونیز هزینه های سلامت جلوگیرى کرد.

به عبارتی دیگر بایستی اذعان نمود ، مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می‌شود، را تامین نمایند‎ و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.

دراین راستا پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دراین یاداشت قصدداردتا درخصوص نقش مالیات درتوسعه خدمات بهداشتی درمانی بپردازد .

مالیات و توسعه خدمات درمانی

برهمگان مشخص و مبرهن است ، سلامتی اساسی ترین نیاز بشری و بزرگترین موهبت الهی به شمار می‌رود . برخورداری از یک زندگی مولد و با کیفیت، توأم ‏با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولتهاست‎.

دراین بین تحلیلگران نظام پزشکی کشور براین باورند،درمقایسه با کشورهای منطقه، شرایط و وضعیت سلامت مردم ایران درطول سه دهه اخیردارای پیشرفت چشمگیری بوده است

دستیابی به اهداف درزمینه هایی همچون مرگ ومیر نوزادان،مرگ ومیرمادران،وافزایش امیدبه زندگی بسیارقابل توجه می باشد.

کلیداین پیشرفت درکنار توسعه اجتماعی واقتصادی ایران،تعهدپایداردولت به "مراقبتهای اولیه سلامت وفراهم کردن موثرآن(به خصوص درمناطق روستایی) به عنوان پاسخی مناسب به اولویت های بهداشت ونیازهای مردم بوده است

دراین خصوص بایستی اذعان نمود،امروزه مقوله توسعه، مورد توجه بسیاری از کشورهاست و به زبان ساده، توسعه، چیزی جز مطلوبیت و رضایت بخش کردن وضعیت مردم ‏نیست.

به دلیل ماهیت تاثیر پذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از شرایط اجتماعی و فرهنگی ، پیشرفت دانش و تکنولوژی ، تغییر در ‏الگوهای بیماری ها و عوامل گوناگون محیطی ، نیازهای جامعه در این بخش با شتاب بیشتری تغییر می‌کند .

حال اگر نظام ‏سلامت از آمادگی و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار نباشد ، به تدریج بخش سلامت از نیازهای واقعی ‏جامعه و اهداف اولیه خود دور شده و قادر به ادای ماموریت خود نخواهد بود‎‎.

درپایان وبه نظرنگارنده"مهدی حیدرپور"ابلاغ سیاست های نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری یک اتفاق خوش درمسیرگسترش خدمات بهداشتی و درمانی کشوربه عنوان اساسی ترین نیاز افرادیک جامعه ،عنوان کرد و امیدبرآن داشت که مسئولین در این خصوص با برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه بخش سلامت را درجامعه ارتقاء دهند.

پس سلامتی اساسی ترین نیاز افرادیک جامعه است و حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت است‎ و تامین سلامت افرادجامعه هزینه ای برای دولت بهمراه خواهدداشت.
حال آنکه مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می‌شود، را تامین نمایند‎ و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.

تهیه وتنظیم: مهدی حیدرپور

خبرنگارحوزه اقتصاد

مدیرپایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
برگرفته از:
پرتال وزارت بهداشت و خدمات درمانی

پرتال سازمان امور مالیاتی کشور


بازنشر این مطلب در :
1- سایت خبری تحلیلی حرف لر
2- شبکه اجتماعی نت ایران
3- سایت خبری تحلیلی گلستان
5- شبکه مجازی کلوب
6- سایت خبری تحلیلی حرف تو
7- سایت خبری تحلیلی نوبت شما
8- سایت توبنویس
9- سایت هم میهن

10-سایت فیس بوک ایران


همدلی همزبانی

 

نظرات (۱۵)

پراکندگی جمعیت و وجود شرایط اقلیمی متفاوت از عوامل مؤثر در نابرابری و دسترسی افراد مختلف به خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.از همین رو ایجاد شبکه گسترده بهداشتی و درمانی همواره به طور خاص مدنظر بوده است. در این مجموعه بطور خلاصه وضعیت نظام بهداشتی و درمانی کشور ایران، ارائه می گردد.
تشابه گروهی از عوامل و متغیرها باعث می شود که بتوان نظامهای مذکور را دسته بندی کرد.فرهنگ به وضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتی درمانی مؤثر واقع می شود. در کشورهایی که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نیز موفق تر است،
 • مهدی حیدرپور
 • نظامهای بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف، متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنهاست، بطوریکه کشورهایی با نظام سیاسی- اقتصادی مشابه، عموماً از نظامهای درمانی مشابهی هم برخوردار هستند. نقش فرهنگ نیز در این رابطه بسیار چشمگیر است. فرهنگ به وضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتی درمانی مؤثر واقع می شود. در کشورهایی که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نیز موفق تر است،
  کلیداین پیشرفت درکنار توسعه اجتماعی واقتصادی ایران،تعهدپایداردولت به "مراقبتهای اولیه سلامت وفراهم کردن موثرآن(به خصوص درمناطق روستایی) به عنوان پاسخی مناسب به اولویت های بهداشت ونیازهای مردم بوده است
  به دلیل ماهیت تاثیر پذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از شرایط اجتماعی و فرهنگی ، پیشرفت دانش و تکنولوژی ، تغییر در ‏الگوهای بیماری ها و عوامل گوناگون محیطی ، نیازهای جامعه در این بخش با شتاب بیشتری تغییر می‌کند .
  بااجراى نظام مالیاتى مناسب مى توان با شرایط مطلوب ترى به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادى کشور ونیز به گسترش بخش سلامت دست زده و از ایجاد شکاف درآمدى بالا در جامعه و ناهنجارى هاى ناشى از آن ونیز هزینه های سلامت جلوگیرى کرد.
  با اختصاص اعتبار مناسب از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده فشار بخش سلامت بر روی اقشار مردم کاهش یافته و توسعه مراکز و امکانات درمانی نیز در سراسر کشور به وضوح قابل مشاهده است.
  امروزه مقوله توسعه، مورد توجه بسیاری از کشورهاست و به زبان ساده، توسعه، چیزی جز مطلوبیت و رضایت بخش کردن وضعیت مردم ‏نیست. از این رو و بمنظور توجه جدی تر به این مقوله در دی ماه سال 92 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی بودجه 93 ،‌ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای این سال، 2 درصد افزایش دادند و با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد تبصره ( 2) ماده ( 117 ) آن ، که دولت مکلف بوده که هر سال یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه نماید به گونه ای که در پایان برنامه به هشت ( 8 % ) برسد و بر همین اساس باید نرخ این نوع مالیات در سال 93 هفت درصد می باشد، اما نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان و توسعه امکانات و خدمات درمانی در سراسر کشور با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت نمودند، تا یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده نیز به طرح تحول نظام سلامت و بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.
  اگر نظام ‏سلامت از آمادگی و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار نباشد ، به تدریج بخش سلامت از نیازهای واقعی ‏جامعه و اهداف اولیه خود دور شده و قادر به ادای ماموریت خود نخواهد بود‎‎.
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری شناختن سلامت انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می ‏شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی امکانات خود را جهت سلامت افراد کشور بسیج کند . ( اصول 3، 29 ، 43 قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران‎ ) به دلیل ماهیت تاثیر پذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از شرایط اجتماعی و فرهنگی ، پیشرفت دانش و تکنولوژی ، تغییر در ‏الگوهای بیماری ها و عوامل گوناگون محیطی ، نیازهای جامعه در این بخش با شتاب بیشتری تغییر می‌کند .
 • مهدی حیدرپور
 • سلامتی اساسی ترین نیاز بشری و بزرگترین موهبت الهی به شمار می‌رود . برخورداری از یک زندگی مولد و با کیفیت، توأم ‏با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولتهاست‎.
  مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می شود را تامین نمایند‎ و یکی از این موارد هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است.
  سلام، با تشکر از شما

  "نقش مالیات در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی"

  با آدرس:http://www.nobateshoma.ir/?p=29162

  در سایت جامع وبلاگ نویسان استان سمنان انتشار یافت.

  هدیه سایت نوبت شما: آیت الله بهجت : اگر جلوی خود را در ارتکاب معاصی نگیریم، حالمان به انکار و تکذیب و استهزا به آیات الهی، و یا به جایی می رسد که از رحمت خدا ناامید می شویم.

  یا علی
  سلام
  تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتان به سایت "حرف تو"
  " نقش مالیات در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی "
  با آدرس: http://harfeto.ir/?q=node/40327
  در این سایت انتشار یافت.
  چشم به راه مطالب خوب شما هستیم.
  هدیه سایت "حرف تو" به شما:
  "امام علی (علیه‌السّلام): شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد، گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی می‌توان داشت."
  یا علی
 • گلستان بلاگ
 • سلام

  با تشکر از مطلب خوب و ارزشمند شما.

  این مطلب با نام خودتان در گلستان بلاگ منتشر شد.

   http://golestanblog.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85/

  منتظر مطالب بعدی شما هستیم.

  یاعلی. التماس دعا

  رسال نظرا

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی