پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی چرامالیات بدهیم چرافرهنگ مالیاتی  دادخواهی مالیاتی چالش های مالیاتی فریضه ای بنام مالیات بدانید و بدانیم مالیاتی دغدغه ای بنام فرار مالیاتی بازار و دغدغه ای بنام مالیات معافیت های 17گانه مالیاتی یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا بهترین راهکارهای کسب مالیات  فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟  سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟  گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟ مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی  عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما

همدلی و همزبانی

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»نامگذاری شد ه است تا دراین سال با همکاری و همدلی بین دولت و ملت شاهد توسعه و آبادانی کشورونیز رسیدن به رفاه بیشتر وزندگی ایده آل تر باشیم.

پرواضح است که می توان ازمولفه های زندگی ایده آل ،آبادانی،رفاه اجتماعی و توسعه عدالت ،آموزش و خدمات درمانی در کشور ،برشمرد که در این راستا دولت پرداخت مالیات رابه عنوان یکی از ابزارهای کاربردی درجهت گسترش توسعه وآبادانی کشور می داند .

حال پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور قصددارد دراین مقاله به موضوع "  گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و همزبانی دولت وملت "بپردازد.

امیداست که این مقاله قدمی هرچندکوچک در راه اعتلای فرهنگ پرداخت مالیات در بین افرادجامعه باشد.

واژه های کلیدی : همدلی و همزبانی-گسترش فرهنگ مالیاتی

درابتدا به " تعریف مالیات ،اهمیت پرداخت مالیات و مفهوم فرهنگ مالیات اشاره می شود و در ادامه به بحث مهم اهمیت همدلی و همزبانی دولت وملت درراستای گسترش فرهنگ مالیاتی اشاره می شود.

تعریف مالیات : درتعریف مالیات آمده است، مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان است ، به عبارتی دیگر از نظر اقتصادی دریافت مالیات درجهت توزیع عادلانه تر درآمد مطرح می شود پس توزیع عادلانه تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کمتر باشد.

اهمیت پرداخت مالیات :دراین خصوص کارشناسان مسائل اقتصادی چنین اذعان داشته اند که : بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای و دیگر موارد حمایتی، ره آورد پرداخت مالیات و همچنین سطح بالای توسعه یافتگی جوامع مدرن محسوب می شود

مفهوم فرهنگ مالیاتی: درمفهوم فرهنگ مالیاتی آمده است: فرهنگ مالیاتی خلاصه می‌شود به تمایل افراد به پرداخت مالیات و این به عنوان واجب تلقی می‌شود نه به عنوان زور. به عبارتی دیگرفرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است . این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است وچگونگی روابط مردم یک جامعه متاثر از عوامل عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و…….آن جامعه می باشد. درنهایت بایستی گفت :فرهنگ مالیاتی مساوی است با ادب مالیاتی، تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی

درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به نکته کلیدی مقاله اشاره نمود که برای گسترش فرهنگ پرداخت مالیات درسطح جامعه چه بایدکرد وهمدلی وهم زبانی دولت و ملت درراستای گسترش فرهنگ مالیاتی چه کمکی خواهدکرد.

بایسته های همدلی وهمزبانیدرابتدا بایستی به این نکته اشاره نمود که: همواره درباره مسئولیت های متقابل دولت و ملت و حقوق هر یک نسبت به دیگری اختلاف نظر بوده وخواهدبود،که باعث بی اعتمادی درموادری در بین افرادجامعه به دولت ها شده است؛که ریشه این اختلاف وبی اعتمادی را می بایست در تغییر رفتارها و دلبستگی های آدمی و مقتضیات و شرایط زمانی و یا مکانی جست. دیگر این که در جامعه‏‌اى که اختلاف،اعتماد و اطمینان متقابل وجود ندارد، افراد وگروه‌ها، به جاى اندیشیدن به خدمت و سازندگى، بخشى از نیروها و امکانات خویش را صرف مقابله با بخشى دیگر، و شبهه زدایى از ذهن دیگران مى‏‌کنند و پاره‌‏اى دیگر از امکانات صرف نظارت و مراقبت هرچه بهتر و بیشتر بر رقیب مى‌‏شود و بخشى صرف نظارت‏ برخود کنترل‏‌گران مى‏‌گردد.

همدلی وهم زبانی دولت وملت

حال درتکمیل موضوع اعتماد و درکنارآن همدلی وهمزبانی دولت و ملت بایستی به این نکته اذعان نمود،جوامعى که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و باقدرت راه آبادى و شکوفایى و اقتدار و عظمت و پیشرفت را طى مى‏‌کند. در این گونه جامعه‏‌ها، در سایه هدف مشترک‏ مردم و دولت، هماهنگى نیروها و امکانات، همکارى و بسیج ‏اندیشه‏‌ها، تعاون دل‌ها و دست‌ها و در یک سخن مشارکت راستین شکل‏ مى‏‌گیرد. یکى از اسرار توفیق انبیاء الهى و موفقیت امام خمینى (ره) در انقلاب ‏اسلامى، همین نبودن فاصله‌ی فرهنگى بین آنان و مردم بود

دیگر این که ،در برابر مسئولیت ملت و در حقیقت از حقوق دولت این است که مردم در برابر کارها و برنامه های دولت انصاف را از دست ندهند و درستی اعمال و رفتار دولت را ارزیابی کنند. مشکلات دولت ها را درک کنند و بدانند که گاهی نمی توان برخی از مطالبات ملت ها را به علل و عواملی برآورده ساخت و یا این که دولت در وضعیتی است که نمی تواند برخی از اطلاعات را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهد بنابراین نمی بایست براساس اطلاعات ناقص داوری کنند و از حد انصاف بیرون روند و دولت را متهم به کم کاری و یا ظلم و عدم توجه به مطالبات به حق مردمی کنند. دیگر این که در رفتار اجتماعی همواره روش و شیوه نیکو را در پیش گیرند و با اعمال نابهنجار جمعی خویش اسباب قانون شکنی و قانون گریزی(مالیات گریزی) را فراهم نیاورد و به گونه ای عمل کنند که دولت ها در ایجاد امنیت و آرامش و آسایش با مشکل مواجه نشوند. بسیاری از مشکلات دولت ها به سبب رفتارهای نادرست جمعی ملت هاست و دولت ها و هم ملت ها هزینه های زیادی را به این سبب می دهند و صدمات جبران ناپذیری می بینند. بنابراین بهتر است که رفتارهای خویش را به گونه تنظیم کنند که الگوی رفتاری جوامع دیگری بشری باشد

ضروریات همدلی و هم زبانی دولت و ملت درمسائل اقتصادی:

دراین خصوص براى تحکیم اعتماد بین ملت و دولت کارشناسان خبره مسائل اقتصادی برداشتن گام‌هاى زیر راضرورى می دانند

1 -کنار گذاشتن منادیان پیوند با مفسدان اقتصادیازسطوح‏ بالاى تصمیم‏‌گیرى فرهنگى ،اقتصادی واجتماعی

2 -ارائه گزارش صادقانه اقدامات و فعالیت‏‌هاى اقتصادی دولت و انتشارآن از طریق رسانه ها.

3 -مشاوره صادقانه و سازمان یافته با مردم در همه مسائل‏ اقتصادى و فرهنگى.

4 -احسان و نیکى به مردم و کاهش بار مالیات‏ ها و قیود غیرلازم قانونى. 

5 -رعایت کامل حقوق متقابل دولت و ملت‏ بر اساس قرآن و سنت.

نتیجه :

برای رسیدن به آرمانهای زندگی ایده آل، همدلی و همزبانی دولت و ملت و برطرف نمودن شکاف بین این دو از جمله ضروریات است. دولت اسلامی دولتی است از دل ملت و برآمده از آن که خواست اسلام و مسلمین را پی می‌گیرد به همین جهت تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت برای رسیدن به خواسته های طرفین ضروری است. در این جهت نه دولت باید ملت را نامحرم و غیر خودی بداند و او را در روند مدیریت کشور و تصمیمات شرکت ندهد و نه ملت، دولت را به حال خود رها کند و خود را در قبال اتفاقات و حوادث مسئول نداند. البته باید دقت داشت که همزبانی و همدلی این دو رکن جمهوری اسلامی یعنی دولت و ملت، طرفینی است؛ بدان معنا که نباید این نامگذاری به همدلی و همزبانی ملت نسبت به دولت و بلعکس دولت نسبت به ملت تفسیر شود. دولت اسلامی دولتی است که از یک سو فرهنگ سیاسی وفرهنگی مردم در آن مشارکتی است و سوی دیگر دولت صرفاً به دنبال تحقق خواست نخبگان و گروه‌های قدرت و ثروت نیست بلکه خواست آحاد مردم جامعه  را پی می‌گیرد

دراین بین یکی از سازمانهای دولت ،سازمان امور مالیاتی کشوراست که درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود

سخن پایانی نگارنده:

به نظرنگارنده"مهدی حیدرپور" همواره درباره مسئولیت های متقابل دولت و ملت و حقوق هر یک نسبت به دیگری اختلاف نظر بوده و خواهد بود؛اما درجهت تحقق خواسته های طرفین هم مردم مسئولیت دارند و هم مسئولان. اما آنچه مورد مدعاست این است که مخاطب اصلی شعار<< دولت وملت همدلی و همزبانی >>مسئولان به عنوان کارگزاران تحقق دولت اسلامی است تا با هم‌جهت کردن نیروهای اجتماعی، زمینه را برای پشت سر گذاشتن این مرحله فراهم کنند

به عبارتی دیگرریشه فقر همدلی وهمزبانی بین دولت و ملت را می بایست در تغییر رفتارها و دلبستگی های آدمی و مقتضیات و شرایط زمانی و یا مکانی جست. به این معنا که در هر زمان و یا مکانی دغدغه آدمی یگانه نیست و هر کس در شرایطی خاص و ویژه دغدغه ای دارد که در شرایط زمانی و مکانی دیگر اصولا به عنوان مسئله نیز مطرح نمی باشد چه رسد که به عنوان مشکل و معضل و یا دغدغه خود را تحمیل کند. از این رو است که گاهی رفاه و گاهی عدالت و زمانی دیگر آزادی دغدغه افراد و دولت ها است حال انکه باتوجه به دغدغه دولت درخصوص پرداخت مالیات بایستی اذعان داشت، با گسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند

نویسنده:

مهدی حیدرپور،خبرنگارحوزه اقتصاد

مدیرپایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

منابع :

بخش دولتی : پرتال وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ وسازمان امورمالیاتی

دربخش خصوصی : سایت حرف آخر،سایت فرهنگ شناسی ملل


بازنشر این مطلب در :

1- سایت نوبت شما

2- سایت گلستان بلاگ

3- سایت حرف تو

4- سایت حرف لر

5- سایت تو بنویس

6-

7-

8-

9-

10- 

نظرات (۱۴)

خدا وکیلی من خودم هم مثل خیلی از همکارانم و بقیه مردم همیشه فکر می کردم این مالیات که از ما گرفته می شود به خزانه دولت واریز می شود و هیچ فایده ای برای خود ما ندارد اما متوجه شده ایم بسیاری از امور رفاهی و عام المنفعه از محل همین مالیاتهای پرداختی ما می باشد . من حالا دیگر با رضایت خاطر و با کمال میل درموعد مقرر به اداره مالیات مراجعه کرده و مالیات متعلقه را پرداخت می کنم چون می دانم آبادانی کشورم در گرو این همکاری و همیاری من و امثال من می باشد. به همکاران خودم و اعضا سایر صنوف هم توصیه می کنم برای پرداخت مالیات خود لحظه ای تعلل نکنند و بدانند اگر ما دست به دست هم بدهیم می توانیم آبادانی کشورمان را رقم زده و آسایش و آرامش را برای آیندگان به میراث بگذاریم.
اگر اهل مرور روزنامه ها و یا کمی مطالعه باشید مطمئنا با کلمه مالیات آشنایید. سالیان زیادی است که این کلمه سرلوحه برنامه های اقتصادی دولتهاست و اقتصاد دانان و در راس آنها مسئولین نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور ، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد اجرایی نمایند. بی شک مهمترین عامل تاثیر گذار در ایجاد این اعتماد و اقناع افکارعمومی ، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است. همانگونه که می دانیم کشور ما با وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی به جای ذخیره این نعمت خدادادی برای آیندگان ، آن را صرف امور جاری و هزینه های عمران و آبادانی می نماید البته این نگرش ، در سالهای اخیر تغییر کرده و مبنای سیاستهای اقتصادی دولت بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است.
کیه دولت به منابع مالیاتی از یک سو سبب کاهش وابستگی دولت و ملت به منابع زیرزمینی می گردد که صرفا در اختیار ما نبوده و آیندگان نیز به نوبه خود در بهره گیری از آن صاحب حق و امتیاز می باشند. از سوی دیگر نیز زمینه ساز پویایی و نشاط در بازارهای کشور و فعالیت های تولیدی و صنعتی می گردد. اما این مسئله زمانی می تواند مایه امیدواری در اقتصاد کشور گردد که نظام مالیاتی ما نظامی کارآمد و موفق باشد. خوشبختانه تجربه موفق سازمان امور مالیاتی کشور در طول سال های اخیر و در زمینه اجرایی شدن قوانین اثربخش و موثری همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز اجرای آزمایشی موفق مراحلی از طرح جامع مالیاتی بیانگر این مهم است که نظام مالیاتی ایران چه در زمینه بهره مندی از نیروهای نخبه و کارشناس در بدنه اجرایی خود موفق بوده و هم در زمینه به کارگیری از آخرین ابزارها و امکانات به روز دنیا در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری از پیشگامان این مسئله در کشور می باشد.
مالیات به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در جهت بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظف به پرداخت آن هستند تا توانائیهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
اینجانب دکتر تولائی به عنوان استاد دانشگاه معتقد هستم :ما از درآمدهای نفتی صرفنظر نمی کنیم؛ چرا که منابع نفتی، موهبت خداوندی به شمار می روند و طبیعی است که میتوانیم همچنان از این موهبت که نصیب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنیم و با بهره گیری از آن به اقتصاد کشور یاری رسانیم، اما موضوعی که اینجا مطرح می شود این است که نقش این نوع درآمدها در اقتصاد کشور باید به مرور زمان کمرنگ شود و این بدان معنا نیست که ما درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم بلکه تلاش می کنیم تا شرایط را برای کاهش وابستگی به آنها به تدریج مهیا سازیم.
من به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی براین نکته که اکثرصاحبنظران این حوزه برآن صحه گذاشته اند معتقدام که:  کسب درآمدهای عمومی مستلزم بزرگ کردن بخش غیر نفتی اقتصاد و کاهش فعالیتهای بخش دولتی و شبه دولتی است. مالیات یک پایه ای دارد و پایه مالیاتی کل، GDP یک کشور محسوب می شود که نوعی پایه مالیاتی عمومی است. بنابراین اگر GDP اقتصاد یک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غیر نفتی آن، بزرگ شود، پایه مالیاتی مستقل از درآمدهای نفتی نیز به مرور بزرگ شده و منجر به افزایش اتکای اقتصاد به درآمدهای مالیاتی خواهد شد. 
مجلس، دولت و تشکل های مذهبی همه به نوعی وظیفه دارند این مساله را یادآوری کنند که پرداخت مالیات یک وظیفه است و عدم پرداخت آن از منظر مذهبی خلاف شرع و از منظر حقوقی، خلاف قانون محسوب می شود.
علی رغم تلاش های بسیار سازمان امور مالیاتی، این سازمان گاهی با قضاوت های غیر منصفانه ای مواجه می شود، سازمان امور مالیاتی به منظور بهبود نظام مالیاتی کشور و برقراری عدالت مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است، اما از آنجا که اقتصاد ایران به دلیل اعمال تحریم ها، در وضعیت خاص و نسبتا دشواری قرارگرفته است، فشاری دوسویه بر سازمان تحمیل شده است. بدین نحو که از یک طرف این توقع وجود دارد که این سازمان بتواند مالیات بیشتری وصول کند و به دنبال آن اتکای دولت به درآمدهای دیگر کم شود و از طرف دیگر به این سازمان انتقاد می شود که در شرایط رکود اقتصادی و در حالیکه فعالیت های اقتصادی و تولید محور هنوز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، اخذ مالیات مانع از رشد اقتصادی خواهد بود و از رونق اقتصادی جلوگیری می کند.
به نظر بنده به عنوان یک مودی مالیاتی ،زمانی که قانون افراد را ملزم به پرداخت مالیات می کند، تبعیت از آن دلبخواه افراد نیست و همه می بایست به آن تمکین کنند و عدم تمکین به آن خلاف است و جرم به حساب می آید. این مساله در مورد همه کشورهای جهان صادق است.
با سلام خدمت دوست عزیز؛
روزنامه دیواری به مناسبت ایام البیض (اعتکاف ماه رجب)+دانلود
در سایت تخریبچی 68
 • حرف لر کانون وبلاگی لرستان
 • سلام
   خداقوت
   مطلب در سایت حرف لر با ذکر منبع درج گردید.
   التماس دعا

  سلام، با تشکر از شما

  "گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و هم زبانی دولت وملت"

  با آدرس:http://harfeto.ir/?q=node/41807

  در سایت "حرف تو" انتشار یافت.

  چشم به راه مطالب خوب شما هستیم.

  هدیه سایت "حرف تو" به شما: امام هادی علیه السّلام: هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمی ترسد و آنکه خدا را به خشم آورد پروردگار، وی را دچار خشم مخلوق خود می نماید.


  یا علی

  سلام

  با تشکر از مطلب خوب و ارزشمند شما.

  این مطلب با نام خودتان در گلستان بلاگ منتشر شد.

   http://golestanblog.ir/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/

  منتظر مطالب بعدی شما هستیم.

  یاعلی. التماس دعا

  سلام، با تشکر از شما

   

  "گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و هم زبانی دولت وملت"

   

  با آدرس:http://www.nobateshoma.ir/?p=30242

   

  در سایت جامع وبلاگ نویسان استان سمنان انتشار یافت.

  هدیه سایت نوبت شما: برا دفاع از کربلا پای تو قربانی میشیم / اگه بیفته پاش همه قاسم سلیمانی میشیم

   

  یا علی

  رسال نظرا

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی