پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی چرامالیات بدهیم چرافرهنگ مالیاتی  دادخواهی مالیاتی چالش های مالیاتی فریضه ای بنام مالیات بدانید و بدانیم مالیاتی دغدغه ای بنام فرار مالیاتی بازار و دغدغه ای بنام مالیات معافیت های 17گانه مالیاتی یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا بهترین راهکارهای کسب مالیات  فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟  سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟  گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟ مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی  عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما

دراین یاداشت پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، قصد دارد ضمن تعریفی اجمالی از مالیات و توسعه ؛به نقش مالیات درتوسعه خدمات آموزشی بپردازد . باشد که این یاداشت در راه اشاعه فرهنگ مالیاتی کشور تاثیری هرچند کوچک داشته باشد.

 طبق تعریف تحلیلگران اقتصادی،مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است و نقش مهمی در رشد و شکوفایی جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه دارد به عبارتی دیگرمالیات وسیله موثری برای بسیج منابع موجود جهت نیل به توسعه خدمات به شمار می آید..
حال آنکه درمعرفی توسعه چنین آمده است که،توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می شوند که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی واجتماعی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت،ارتقاءآموزش و رفاه را تامین کنند

درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره نمود که ، مالیات هزینه ای اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور (امنیت، آموزش، بهداشت، دادرسی، توسعه و رفاه و...) موظفند آنرا پرداخت نمایند

 به عبارتی دیگر مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می‌شود،ویکی از این موارد هزینه ، توسعه خدمات آموزشی است که می تواندتامین نمایند‎

دراین راستا پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،دراین یاداشت قصدداردبه نقش مالیات درتوسعه خدمات آموزشی بپردازد

درابتدابایستی به دونظریه اندشمندان درخصوص مسئله توسعه اشاره نمود" به نظر اندیشمندانی همچون دکتر رفیع پور در کتاب" توسعه و تضاد"، و همچنین دکتر سریع القلم در کتاب "عقل و توسعه یافتگی" مسئله توسعه در کشور ایران با فهم و درک توسعه و نوع تربیت نیروی انسانی و غیره رابطه دارد. آنچه از مدرنیته در ذهن تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان ایرانی نقش بسته است یک تصویر ظاهری از توسعه بوده و کمتر به بطن آن توجه داشته اند. تصمیم گیرندگان عموما به مدلهای توسعه ای جوامع مدرن توجه و خواهان آن هستند که برنامه های توسعه ای این جوامع را به اجرا درآورند".

نقش مالیات در توسعه خدمات آموزشی
در این راستا تحلیلگران مسائل اقتصادی و اجتماعی براین باورندکه: رشد سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، دانش و تکنولوژی در ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی وبه تبع آن رشداجتماعی ورفاهی نقش بسزایی دارد و برای بهره وری بالاتر باید به مسائل زیربنایی درحوزه اقتصادی وبه تبع آن حوزه اجتماعی ورفاهی آحادجامعه توجه کرد

آنان براین باورند، از آنجا که مالیات نقش مهمی در ساماندهی اقتصاد کشور در راستای دستیابی به رشد و توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع با هدف اثرگذاری بر بخشهای مختلف حوزه های اقتصاد اجتماعی و رفاهی دارد، بنابراین با وصول مالیات عادلانه از مؤدیان می توان بسیاری از مشکلات اجتماعی ،رفاهی و اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه سالانه، تورم ، بیکاری  و وضعیت متوسط روبه پایین خدمات آموزشی را رفع و زمینه های ایجاد عدالت اجتماعی را از طریق توزیع دوباره درآمدها، فراهم کرد

علاوه براین بایستی به این نکته اشاره نمود که بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه خدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای و دیگر موارد حمایتی، ره آورد پرداخت مالیات و همچنین سطح بالای توسعه یافتگی جوامع مدرن محسوب می شود. اصولا برنامه های توسعه ای کشورهای پیشرو ابتدا از مسیر دولتهای رفاهی عبور نموده و طی یک فرآیند و پروسه به اجرا در آمده اند. آسیب شناسی که در بحث سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اینکه عموما مسولان نگاه پروژه ای به توسعه داشته و بدون توجه به الزامات، سیاست های خود را عملیاتی  می نمایند. نگاه پرژه ای به پدیده توسعه آسیب های فراوانی را به جامعه ایرانی وارد نموده است که می بایست در سیاست گذاری مورد مداقه قرار گیرد.

به عبارتی ساده تر بایستی گفت : آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است، آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری ملی است و هر کشوری که در این راه تلاش بیشتری نماید بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتری در آینده برخوردار خواهد شد، سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهمترین عوامل رشدو توسعه اقتصادی است.هاربیسون در این زمینه اظهار می دارد: منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسانها عوامل فعهالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و توسعه ملی را به جلو می برد به وضوح کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردمی را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.

علاوه برآن بایستی به این نکته اشاره نمودکه:این یک واقعیت است که ما نسبت به قبل از انقلاب رشد عظیمی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، رفاهی و آموزشی داشته ایم ولیکن سطح توسعه آموزش و خدمات آموزشی ما با ایده آلها وسطح جهانی فاصله معناداری دارد و مشکلات زیادی  بر پیکره آموزش ما وجود دارد که رسیدن به چشم انداز بیست ساله نیازمند نگاهی جدی و عمیق به توسعه آموزش هستیم که در این بین درآمدهای مالیاتی می تواند در راه توسعه خدمان آموزشی کمک کند

پس مالیات بهترین منبع درآمدی است که می‌توانند هزینه‌های دولت را که صرف کالاها و خدمات می‌شود،  ویکی از این موارد هزینه ، توسعه خدمات آموزشی است که می تواندتامین نمایند

درپایان و به نظر نگارنده " مهدی حیدرپور"توجه به کیفیت آموزش و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد وارتقاء بهروری یکی از عوامل مهم دررشدوتوسعه کشورهابه شمار میآید پس کاهش کیفیت آموزش درکشورباعث زنگ خطری برای آینده کشوراست ، حال آنکه متاسفانه کیفیت آموزش در سال های اخیر در کشور پایین آمده که می تواند در رشد و توسعه آینده کشور و بهره وری تاثیرگذار باشد، در صورتی که باید با تمام توان به دنبال ارتقای کیفیت آموزش در بخش های مختلف باشیم.و از سویی دیگر اگر قرار است جامعه در حال گذر ایران به سلامت از گردنه های صعب العبور تغییرات اجتماعی گذر کند، شایسته است که نظام ،مسئولیت و توجه بیشتری در قبال جامعه بر خدمات آموزشی داشته باشد. نظام آموزشی ما می بایست ضمن کسب وزن و شأن و جایگاه شایسته واقعی خود در نظام به سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور، خود را از بند مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم کند رها سازد.

تهیه وتنظیم: مهدی حیدرپور

خبرنگارحوزه اقتصاد

مدیرپایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

برگرفته از :

- جامعه شناسی آنتونی گیدینز

- اقتصاد آموزش و پرورش (دکتر مصطفی عمادزاده)

 


بازنشر این مطلب در :

1- سایت خبری حرف لر

2- سایت خبری گلستان

3- شبکه اجتماعی کلوب

4- سایت نت ایران

5- سایت توبنویس

6- سایت هم میهن

7-سایت جوونی

8-سایت خبری تبیان

9-سایت فارس فیس

10- سایت سنگریها

11- شبکه اجتماعی ایرانیان

12- سایت خبری حرف تو

13-سایت روایت نو

14-سایت فیس بوک ایران


بامسئولین-پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

نظرات (۷)

بایستی به این نکته اشاره نمودکه:این یک واقعیت است که ما نسبت به قبل از انقلاب رشد عظیمی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، رفاهی و آموزشی داشته ایم ولیکن سطح توسعه آموزش و خدمات آموزشی ما با ایده آلها وسطح جهانی فاصله معناداری دارد و مشکلات زیادی  بر پیکره آموزش ما وجود دارد که رسیدن به چشم انداز بیست ساله نیازمند نگاهی جدی و عمیق به توسعه آموزش هستیم که در این بین درآمدهای مالیاتی می تواند در راه توسعه خدمان آموزشی کمک کند
به شحصه براین باورم که : توجه به کیفیت آموزش و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد وارتقاء بهروری یکی از عوامل مهم دررشدوتوسعه کشورهابه شمار میآید پس کاهش کیفیت آموزش درکشورباعث زنگ خطری برای آینده کشوراست
من یک معلم هستم و معتقد ام که : توجه به کیفیت آموزش و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد وارتقاء بهروری یکی از عوامل مهم دررشدوتوسعه کشورهابه شمار میآید پس کاهش کیفیت آموزش درکشورباعث زنگ خطری برای آینده کشوراست
سلام
تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتان به سایت "حرف تو"
" نقش مالیات در توسعه خدمات آموزشی "
با آدرس: http://harfeto.ir/?q=node/40970
در این سایت انتشار یافت.
چشم به راه مطالب خوب شما هستیم.
هدیه سایت "حرف تو" به شما:
"امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام): دل‌ها را هوایی است و روی‌آوردنی و پشت‌کردنی، پس دل‌ها را آن‌گاه به کار گیرید که خواهان است و روی در کار، چه دل اگر به ناخواه به کاری وادار شود، کور گردد."
یا علی

سلام مطلب شما درسایت مرکزی استان سیستان و بلوچستان (همه با هم )با ذکر منبع درج شد .

لینک مطلب شما:

http://www.baham91.ir/vdcefo8z.jh8ooi9bbj.html

درصورت به روز رسانی لینک مطالب خود را برای ما ارسال نمایید

منتظر مطالب ارزشمند شما دوست عزیز هستیم

هدیه همه باهم به شما وبلاگ نویس گرامی

امام باقر علیه ‏السلام :

المؤمنُ أصْلَبُ مِن الجَبلِ، الجَبلُ یُسْتَقَلُّ مِنه، والمؤمنُ لا یُسْتَقَلُّ مِن دِینِه شَیءٌ؛

مؤمن از کوه سخت‏تر است. از کوه کم‏ مى ‏شود اما از دین‏ مؤمن چیزى‏ کاسته نمى ‏گردد.

کافی : ج2 ، ص241 ، ح37
 • گلستان بلاگ
 • سلام
  خدا قوت
  مطلب شما در سایت گلستان بلاگ منتشر شد

  http://golestanblog.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/
  پایدار باشید
  یا علی
 • حرف لر کانون وبلاگی لرستان
 • سلام
  خداقوت
  مطلب در سایت حرف لر کانون وبلاگی لرستان درج گردید.
  التماس دعا

  رسال نظرا

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی