پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

فرهنگ مالیاتی کشور،جهت آشنایی هرچه بیشترآحادمردم باپرداخت مالیات افتتاح شده است
%@%بدانید و آگاه باشید،مالیات یک فریضه و یک راه شرعی در تامین نیازهای مادی کشور است، پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست مالیات یک تنبیه اجتماعی نیست بلکه مالیات یک فرصت اجتماعی است -آگاه باشید پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به عنوان یکی از مبلغان فرهنگ مالیاتی درکشور باهدف گسترش اعتلاء فرهنگ مالیاتی کشور می کوشد و به کمک و یاری شما نیاز منداست %@%           
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
(@)__ بدانیم و بدانید مالیاتی __(@) بدانید،دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود. بدانید،فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت می شود. علاوه براین فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. بدانیم سازمان امورمالیاتی کشور جهت کاهش دغدغه فرارمالیاتی و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در کشور،در کنار انجام فعالیت‏های ذاتی و قانونی خود پیوسته در جهت آگاه‏سازی افکار عمومی جامعه و تقویت بنیه‏ های فرهنگی پرداخت مالیات می‏کوشد. بدانیم باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
 سوالات مالیاتی چرامالیات بدهیم چرافرهنگ مالیاتی  دادخواهی مالیاتی چالش های مالیاتی فریضه ای بنام مالیات بدانید و بدانیم مالیاتی دغدغه ای بنام فرار مالیاتی بازار و دغدغه ای بنام مالیات معافیت های 17گانه مالیاتی یاداشتی مالیاتی از ونکوورکانادا بهترین راهکارهای کسب مالیات  فرآیندهای الکترونیکی شده مالیاتی مزایایی ارسال اظهارنامه الکترونیکی راهکارهای گسترش فرهنگ مالیاتی اگر مالیات پرداخت نکنیم چه می شود؟  سازمان امورمالیاتی وفرهنگ مودی مداری چرانسبت به پرداخت مالیات آلرژی داریم ؟  گسترش فرهنگ مالیاتی با مدیریت جهادی گسترش فرهنگ مالیاتی باهمدلی و همزبانی اهمیت برگزاری جشنواره ملی فرهنگ مالیاتی ثروتمندان چقدر به پرداخت مالیات توجه دارند؟ مالیات برارزش افزوده شامل کدام کالاهانمیشود پیام پایگاه فرهنگ مالیاتی به مناسبت روز مالیات انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی دولت یازدهم دلایل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان عملکرد سازمان امورمالیاتی در کاهش فرارمالیاتی  عملکردسازمان مالیاتی درارتقاءفرهنگ مودی مداری
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محل لوگوی شما
محورها:
1- ساختار و ترکیب مطلوب بودجه دولت در نظام اقتصادی اسلام و مقایسه آن با وضع موجود
هدف از این محور یافتن الگویی است برای خزانه دولت اسلامی، به طوری که انواع ابزارهای مالیاتی قابل وصول معرفی شده و ویژگی و نحوه اثر گذاری آنها بر فعالیت­های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی مشخص گردد. همچنین مصارف بودجه دولت اسلامی تشریح شده و نحوه دستیابی به اهداف سیاستهای مالی اسلامی و عدالت اقتصادی تبیین گردد. برای تحقق این اهداف چه رابطه­ای میان درآمدها با مخارج دولت در مجموع و یا میان هریک از ابزار درآمدی با مصرف آن اختصاصاً لازم است برقرار باشد؟ به طور کلی هدف این محور معرفی ساختار بودجه و ویژگی های منابع و مصارف آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد می­باشد. پس از تبیین موارد فوق، عملکرد بودجه دولت پس از انقلاب یا در مقطعی خاص در نظر گرفته شده و بر اساس الگوی ارائه شده مورد ارزیابی قرار می­گیرد. موضوعات مورد بحث در این محور می تواند شامل موارد زیر باشد:
·            وظایف و تعهدات دولت در صدر اسلام و در نظریه های اقتصادی متعارف
·            بررسی میزان و اشکال مالیات­ها و دیگر ابزارهای تامین مالی دولت در چارچوب الگوهای مذکور
·            بررسی ساختار و ترکیب منابع و مصارف بودجه و توازن بین آنها
 
2- پیش نیازهای تدوین الگوی اسلامی مالیات
          در نظام مالیاتی دولت اسلامی، مالیاتها هم باید از جنبه شرعی توجیه داشته باشند و هم از نظر اقتصادی. از سوی دیگر لازم است حاوی همان نقشی باشند که مالیاتهای مذهبی در صدر اسلام در هدایت فعالیت­های اقتصادی و کسب اهداف عدالت و توسعه اقتصادی دارا بوده­اند. در عین حال، مالیاتهای مزبور بایستی نیازهای دولت اسلامی را در حال حاضر نیز تأمین کنند. بنابراین پیشنیازهای تدوین چنین الگویی از نظر تاریخی، فرهنگی، فقهی، اخلاقی و نیز بهره گیری از تجارب سایر کشورها مورد نظر این محور می باشد.
          انتظار می رود مقالات مرتبط با این محور پیش نیازهای فوق­الذکر را مورد بررسی قرار داده و به تشریح و تبیین آن بپردازند، به نحوی که راهگشای تدوین الگوی فوق در حال حاضر باشند. همچنین ممکن است مقالات به ارائه الگوهایی از مالیات در نظام اسلامی پرداخته و بر اساس آن فرضیات علمی استخراج نمایند.


 
3- تحلیل منابع مالیاتی موجود در نظام مالیاتی کشور از منظر فقه اسلامی
          سازمان مالیاتی کشور مصمم است کلیه ابزارهای مالیاتی موجود و روشهای اجرائی آن را از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار داده و هر گونه کاستی یا شبهه فقهی را که در قوانین و مقررات و فرآیندهای مالیاتی ملاحظه می­شود برطرف سازد. اهم موضوعات مورد بحث در این بخش عبارت است:
·        چالش های نظام مالیاتی در هر یک از منابع مالیاتی از منظر فقه اسلامی
·        بررسی نظام مالیاتی در بخش معافیت ها و سایر مشوق های مالیاتی از منظر فقه اسلامی
·        بررسی فقهی سایر فرایندهای مالیاتی در قوانین و مقررات مربوطه شامل اظهار، رسیدگی، تشخیص، دادرسی و وصول و اجرا
·        تبیین قواعد کلی طراحی و اجرای مالیات ها از منظر فقه اسلامی
 
4- جایگاه مالیات در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی در نظام اقتصاد اسلامی
         با توجه به اهمیت و نقش نظام مالیاتی در جهت دهی فعالیت­های اقتصادی، ساختار نظام مالیاتی باید به نحوی تبیین، طراحی و اصلاح گردد که حمایت موثر از تولید ملی و عوامل داخلی را در جهت نیل به اهداف عالیه اقتصادی دولت اسلامی مدنظر قرار دهد. برخی از موضوعات مورد نظر در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
·        نقش سیاست های مالیاتی در گسترش تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
·        نقش نرخ های مالیاتی در گسترش تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
·        نقش معافیت­ها و مشوق­های مالیاتی در گسترش تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
·        نقش مالیات بر واردات در گسترش تولید ملی، کارو سرمایه ایرانی
·        نقش سازمان وصول کننده مالیات در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
·        روانسازی و بهبود فرایندهای مالیاتی در جهت تقویت انگیزه­های تولید و سرمایه گذاری
 
5- توسعه فرهنگ مالیاتی در چارچوب الگوهای دینی
          توسعه فرهنگی از طریق مشارکت دادن تمامی افراد جامعه و گروههای اجتماعی در امر مالیات نقش بسیار مهمی در وصول درآمدهای مالیاتی داراست. به نظر می­رسد مبانی اعتقادی اسلام بیش از هر مکتب دیگری تقویت فرهنگ مشارکت عمومی را تجویز می­نماید. در این راستا کمک ستانی از مراجع و مراکز دینی می تواند فرهنگ سازی مالیاتی را بسیار تسهیل نماید. از جمله موضوعات مورد نظر در این محور موارد ذیل می باشد:
·             نقش مراجع دینی و حوزه­های علمیه در گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه
·             نقش اعتقادات اسلامی و دینی مردم در فرهنگ مالیاتی
·             هدایت و توصیه منابع دینی در جهت مشارکت عمومی در تامین منابع مالی دولت اسلامی
 
6- نقش و جایگاه مالیاتها در الگوی توسعه اسلامی ایرانی
          یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی در همه کشورها، نحوه تعامل آنها با نظام مالیاتی است. این تعامل به دلیل وجود بعضی از حقوق مالی در اسلام، در جوامع اسلامی مهم­تر جلوه می­کند. بعضی از این حقوق مالی به دلیل فرا زمانی و فرا مکانی بودن، امروزه نیز بر مسلمانان واجب است که زکات و خمس از اهم آنهاست. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات­های حکومتی به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی دینی و ارتباط آنها با همدیگر، از مسائلی است که نظامات مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه می­باشند. یافتن راه حل های مناسب جهت سامان­دهی این ارتباط می تواند کمک شایانی به تبیین ویژگی مالیاتها در الگوی توسعه اسلامی ایران نماید. برخی از موضوعات مورد نظر در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
·        نقش و تأثیر مالیات­های اسلامی در متغیرهای توسعه و پیشرفت
·        نحوه ارتباط مالیات­های حکومتی و اسلامی در الگوی توسعه اسلامی – ایرانی
·        انواع منابع مالیاتی در الگوی توسعه اسلامی – ایرانی
·        شکل و میزان مالیات­ها در الگوی توسعه اسلامی – ایرانی
·        نحوه مصرف مالیات­ها در الگوی توسعه اسلامی - ایرانی
 
7- تجربه کشورهای اسلامی در پیاده سازی مالیاتهای اسلامی
          تجربه کشورهای اسلامی حاکی از آن است که از سال­ها قبل برای این مالیات­ها مکانیزم­های مشخصی طراحی و اجرا کرده­اند. بنابراین بررسی و شناسایی تجربیات سایر کشورها در زمینه قوانین و مقررات، سازمان (دستگاه) وصول کننده، نحوه مصرف این مالیات­ها و ارتباط آنها با سایر انواع مالیاتها با مد نظر قرار دادن سایر مشابهت­های ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشورها از جمله موضوعات مورد نظر این محور می باشند.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

رسال نظرا

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی